REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU KAPITALNA KOBIETA

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do projektu pt. „KAPITALNA KOBIETA” Rekrutacja uzupełniająca potrwa od dnia 2 grudnia 2013 roku do dnia 20 grudnia 2013 roku. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, które mieści się w Lublinie przy ulicy Turystycznej 44 (parter budynku) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 lub […]

Czytaj więcej

ZMIANY DO REGULAMINU UCZESTNICTWA I UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE „KAPITALNA KOBIETA”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Lublinie, „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny” informuje, że w dniu 29 października 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) zatwierdził proponowane zmiany do Regulaminu Uczestnictwa i Udzielenia Wsparcia w projekcie „Kapitalna Kobieta”. Zmiany dotyczą zapisów: – CZĘŚCI PIERWSZEJ w § 7 pkt […]

Czytaj więcej

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU „KAPITALNA KOBIETA”

Informujemy, że rekrutacja do projektu pt. „KAPITALNA KOBIETA” rozpocznie się od dnia 26 września 2013 roku Rekrutacja będzie trwała do dnia 8 listopada 2013 roku. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, które mieści się w Lublinie przy ulicy Turystycznej 44 (parter budynku) od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00 lub drogą pocztową […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie „Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”  związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych – model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na Zakup i dostarczenie niezbędnego wyposażenia do szkół na potrzeby testowania PF […]

Czytaj więcej

Konferencja promująca ideę projektu e-OZEL

W dniu 18.06.2013 roku  odbyła się konferencja promująca idee projektu. Jej celem była promocja założeń projektu oraz prezentacja perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim. Uczestnikami konferencji byli  między innymi uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Podczas spotkania przedstawiono m.in.: wyniki badania kluczowego, wstępną wersję portalu wraz z grą edukacyjną on-line dotyczącą systemu […]

Czytaj więcej