Projekt Nowa jakość kształcenia zawodowego

Szanowni Państwo, Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 września 2016r. realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia […]

Czytaj więcej

Szkolenie – Kodeks postępowania administracyjnego po pierwszym półroczu znowelizowanych przepisów

W dn. 6.12.2017 r.  w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Kodeks postępowania administracyjnego po pierwszym półroczu znowelizowanych przepisów”. Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów kodeksu postępowania administracyjnego popierwszym półroczu stosowania znowelizowanych przepisów. Szkolenie poprowadziła Pani Ewa Plesnarowicz-Durska – Radca prawny i doświadczony trener. Prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Świadczy usługi prawne dla spółek prawa handlowego […]

Czytaj więcej

Szkolenie – Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury

W dn. 5.12.2017 r.  w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Podstawy prawne funkcjonowania samorządowych instytucji kultury”.  Celem szkolenia było omówienie najważniejszych aspektów podstaw prawnych funkcjonowania samorządowych instytucji kultury oraz praktycznego zastosowania przepisów ich dotyczących. Dla uczestników była to okazja do atualizacji wiedzy w zakresie podstaw prawnych, dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury. Szkolenie poprowadziła Pani Ewa Plesnarowicz-Durska – Radca prawny […]

Czytaj więcej

Dotacje na zakładanie własnej działalności gospodarczej – Projekt Przedsiębiorcy to MY!

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 Stycznia 2017r. realizuje projekt „Przedsiębiorcy to my”, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Właścicielami będą reprezentantki i reprezentanci grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy. Jego realizacja odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9. Rynek pracy, Działanie: 9.3 Rozwój […]

Czytaj więcej

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”

Informujemy, że na dzień 30.11.2017 roku w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” skierowanego do osób przewidzianych lub zagrożonych zwolnieniem, zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, staże zawodowe ukończyło 24 uczestników projektu. Obecnie 35 uczestników odbywa staże zawodowe po odbytych szkoleniach: „Profesjonalny sprzedawca/handlowiec”, „Pracownik obsługi biurowej” oraz „Kierowca kat. C+E”. Więcej informacji

Czytaj więcej

PROJEKT DOTACYJNY – NOWE MIEJSCA PARCY

Fundacja Polskiej Akademii Nauk od 1 Lutego 2017r. realizuje projekt „Nowe miejca pracy”, którego celem jest  jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz […]

Czytaj więcej

Projekt Lubelska Akademia Kwalifikacji

Informujemy, iż w ramach projektu ostatnia grupa uczestników odbywa w terminie od 13.11.2017 r. do 8.12.2017 r. szkolenie zawodowe z zakresu „Asystent montera instalacji OZE z Autodesk”. Wymiar szkolenia obejmuje 138 godzin zajęć. Do końca listopada br. 37 uczestników projektu ukończyło staże zawodowe. Z kolei 20 osób realizuje staże zawodowe pozwalające zdobyć doświadczenie zawodowe oraz pogłębiające zdobytą wiedzę […]

Czytaj więcej

Testowanie narzędzia „STEP BY STEP”

Szanowni Państwo, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu „STEP BY STEP” zaprasza przedstawicieli podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno – zawodowej i integracji społecznej osób młodych  do udziału w testowaniu narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET”. Narzędzie jest owocem pracy zespołu ekspertów i stanowi innowacyjne rozwiązanie […]

Czytaj więcej

Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli

Szanowni Państwo,               Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” w terminie  01.09.2017-31.12.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe. Celem projektu jest podniesienie […]

Czytaj więcej

Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz

Szanowni Państwo, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, jako Partner Gminy Wilkołaz, informuje o realizacji projektu „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w Gminie Wilkołaz” w terminie 01.07.2017-30.06.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.2. Kształcenie ogólne. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności […]

Czytaj więcej