Zapytanie ofertowe nr 1/SDW/2024

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, zaprasza do składnia ofert w celu rozeznania rynku dotyczącego zapytania o realizację obsługi technicznej i medialnej spotkań. Przed rozpoczęciem realizacji […]

Czytaj więcej

Ogólnopolskie badanie uczniów na temat postaw wobec tolerancji i otwartości na wielokulturowość

Rozpoczęliśmy ogólnopolskie badanie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych na temat postaw wobec tolerancji, otwartości na wielokulturowość oraz relacji pomiędzy uczniami w środowisku szkolnym. Badania w tym zakresie, bazujące na dotychczasowych ustaleniach naukowych, pozwolą na rozwijanie wiedzy naukowej na temat relacji pomiędzy tolerancją a integracją w szkołach, do których […]

Czytaj więcej

Konferencja „Od zdolności do mądrości efektywne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych”

Konferencja „Od zdolności do mądrości efektywne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych”, która była podsumowaniem projektu „talentON – Program wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej” odbyła się 15 grudnia w Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z efektami realizacji założeń „Modelu wsparcia uczniów uzdolnionych w obszarze nauk społecznych i humanistycznych”, […]

Czytaj więcej

Warsztaty z uczniami o wielokulturowości

“Doczepianie metek”, “Rachunek Podobieństwa”, czy tworzenie kodeksu zachowań osoby promującej wielokulturowość to tylko wybrane ćwiczenia, w których uczestniczyli uczniowie lubelskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w trakcie warsztatów organizowanych w grudniu przez Fundację Polskiej Akademii Nauk. Warsztaty poprowadził Dawid Reja, przedstawiciel Fundacji Sempre a Frente, mający wieloletnie doświadczenie w kierowaniu spotkaniami edukacyjnymi w szkołach oraz w […]

Czytaj więcej

Rozpoczęcie programu talentON II – kontynuacja działań wspierających osoby zdolne

Bazując na literaturze, doświadczeniach z realizacji Programu wsparcia i rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej talentON, a także opracowanego oraz wdrożonego w ramach pilotażowych zajęć Modelu wsparcia uczniów uzdolnionych społecznie i humanistycznie zauważyliśmy, że brak kompleksowej oceny zasobów uczniów zdolnych przyczynia się do nieharmonijnego ich rozwoju i obniża ich dobrostan. Dotychczas na poziomie polityki ogólnokrajowej w Polsce […]

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję „Od zdolności do mądrości – efektywne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych”

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej tematyce wspierania rozwoju uczniów zdolnych, zatytułowanej: „Od zdolności do mądrości – efektywne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych”. Wydarzenie rozpocznie się w piątek 15 grudnia 2023 r. o godz. 11:00, w auli CTW-113 (1. piętro) w Centrum Transferu Wiedzy KUL (Al. Racławickie 14, Lublin). Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkich pracujących bądź zainteresowanych pracą z uczniami zdolnymi, jak również poszerzeniem perspektywy […]

Czytaj więcej

Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

22 listopada odbyła się 54. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Podczas spotkania przedstawiono informację o działaniach Oddziału w 2023 roku oraz zaprezentowano plany na 2024 rok. Prezes Oddziału PAN w Lublinie, prof. Cezary Sławiński, podsumował wspólne działania Oddziału PAN, Instytutu Agrofizyki PAN oraz Fundacji PAN na rzecz upowszechniania nauki. W […]

Czytaj więcej

Podcasty z ekspertami Programu talentON

Na stronie internetowej Programu wsparcia młodzieży szczególnie uzdolnionej talentON znajduje się seria podcastów z ekspertami Zespołu naukowego projektu. W rozmowach poruszone zostały wątki dotyczące pracy z uczestnikami Programu talentON, jak również o opracowanym „Modelu wsparcia osób uzdolnionych społecznie i humanistycznie”, a także opinie po zakończonych zajęciach grupowych i mentoringowych. W ostatnim odcinku z serii podcastów […]

Czytaj więcej

Jubileusz 20-lecia Fundacji Polskiej Akademii Nauk

W 2023 roku Fundacja Polskiej Akademii Nauk świętuje 20-lecie funkcjonowania. Z tej okazji 8 listopada w Hotelu Victoria w Lublinie została zorganizowana gala jubileuszowa. Uroczystość była związana również z obchodami 55-lecie Instytutu Agrofizyki PAN oraz 25-lecia Oddziałem PAN w Lublinie. Na uroczystości gościliśmy wielu znakomitych Gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: parlamentarzyści, władze PAN, z […]

Czytaj więcej
Skip to content